อบจ.ลำปางจัดโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง
   โดยกองสาธารณสุข ได้กำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. สำหรับบุคลากรอบจ.ลำปางและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตจังหวัดลำปาง จำนวน 13 อำเภอ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ หลักการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะวิกฤติได้ทันท่วงทีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้
ในช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายหลักการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น วิทยากรโดยนายธรรมนาท ล่ำต่ำ และนายชนแดน เทพสาร เจ้าหน้าที่จากสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 5 กลุ่ม โดยเวียนฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยเจ้าหน้าที่จากสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม