อบจ.ลำปางจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร
     วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร โดยนางศศิมาภรณ์ ปันเต ผอ.กองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้อง 2208 (ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
295243776_417482973740355_8978286500306301838_n.jpg
295353436_417481627073823_5290582821159291931_n.jpg295037352_417482950407024_3254670363014350206_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม