ข้อมูลปั้มน้ำมัน


 

ลำดับที่                        ชื่อสถานประกอบการ                                    ที่อยู่                เบอร์โทร
    1 คลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 59 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง  054-223037
    2 หจก.ศุภรมิดา 97 ม.13 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง 054-356876
    3 หจก.ทีไอจี ลำปางออกซิเจน 286 ม.8 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ชมพู อ.เมือง 054-218117
    4 หจก.ศรีวิสารเซอร์วิส 3/1 ม.8 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย อ.เมือง 089-5159656
    5 บริษัท วุฒิมงคลเซอร์วิส จำกัด 109 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง 054-317210
    6 หจก.ลำปางซิตี้ออยล์ 227 ม.16 ต.พิชัย อ.เมือง 054-314767,093-2797781
    7 สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด 208 ม.15 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง 054-226698
    8 หจก.กิจเสรีปิโตรเลียม 141 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง 054-222289
    9 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เอ็นจีวี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.  
   10 บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด 431 ม.5 ถ.ท่าล้อ-ห้วยเป้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง 054-313079
   11 บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด สาขา 2 490 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง 054-821577
   12 บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  สาขา 3 125/2 ม.1 ถ.ลำปางแจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย อ.เมือง 054-821577
   13 หจก.วนาการ  97/6 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง  054-217360
   14 หจก.พระบาทเวียงชัย 550 ม.7 ต.พระบาท อ.เมือง 054-811089, 084-3785195
   15 หจก.ถาวรชัย ลำปาง (ปตท.ศรีหมวดเกล้า) 26 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง 054-222460-1
   16 หจก.มีลิตร 2015 (สาขาลำปาง - กลางเวียง) 239/1 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง 061-5465644
   17 หจก.มีลิตร 2015 (สาขาลำปาง - เด่นชัย) 1125 ม.1 ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง 081-3274074
   18 หจก. พิษณุพักตร์ (สาขา 1) 2 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง 054-361133-4
   19 หจก.ซี.เค.ซี. บิสซิเนสกรุ๊ป(สำนักงานใหญ่) 4 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง 054-222449
   20 หจก.ซี.เค.ซี. บิสซิเนสกรุ๊ป (2) 136 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมือง 054-315442
   21 หจก.ซี.เค.ซี. บิสซิเนสกรุ๊ป (3) 239 ม.4 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง 054-010288
   22 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด 187 ม.1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง 054-825636
   23 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น(สาขาลำปาง 205) 102 ม.10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง 089-9216006
   24 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น (สาขา 2606) 384 ม.10 ต.ชมพู อ.เมือง 089-9216006
   25 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น (สาขา 3762) 606/1 ม.11 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง 089-9216006
   26 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น (สาขาลำปาง 4442) 39 ม.1 ต.พระบาท อ.เมือง 081-9173636
   27 หจก. เอ แอนด์ เอส ออยล์ 589 ม.15 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง 054-312741
   28 บริษัท ซัสโก จำกัด (มหาชน)สาขาพิชัย-ลำปาง 111/3 ม. 9  ต.พิชัย  อ.เมือง 083-4829748
   29 หจก.ธนันท์ตาปิโตรเลียม 133/3 ม.1 ต.พิชัย อ.เมือง 054-209612
   30 บริษัท ซัสโก จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง 2/2 หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เมือง 083-5783962
   31 หจก.รุ่งนภา แอลพีจี 165 ม.5 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 081-7831054
   32 นางอรพิน ตุ้ยเต็มวงศ์ 343 ม.5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 081-6316983,098-2753237
   33 หจก.ธนันท์กรปิโตรเลียม 111 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 054-821781
   34 หจก. เอกะหน่องปิโตรเลียม 1141 ม.1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 054-533000,064-0010929
   35 หจก.ขวัญใจพลังงาน 137 ม.9 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 081-2908202
   36 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาลำปาง 671E 49/1 ม.1 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง 063-2099704
   37 หจก.ทรัพย์ปราณีพาณิชย์ 171 ม.8 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 062-1870129,089-2617660
   38 บริษัท มิตรดีเซล จำกัด 464 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 054-011936
   39 นายจันทร์  สมกูล 186 ม.15 ต.บ้านเอื้อม ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 081-0313411
   40 หจก.สิริวณิช สาขา 1 120 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง  092-6616293
   41 บริษัท ทีทริปเปิ้ล จำกัด สาขา 0003 462 ม.11 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง  085-1221112,054-260352
   42 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาลำปาง 5 66G 7 ถ.สุเรนทร์ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  084-3872014
   43 บริษัท จีซีไอ เอนเนอร์จี จำกัด 26 ม.10 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง 054-011875,094-2892824
   44 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาลำปาง 7 300 ม.6 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  065-7264328
   45 บริษัทโอลิมปัส ออยส์ จำกัด สาขาลำปาง 7 300 ม.6 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  065-7264328
   46 หจก. ดอยพระบาทปิโตรเลียมแอนด์เซอร์วิส 1000/10 ม.1 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง 081-9606462
   47 บริษัทโอลิมปัส ออยส์ จำกัด สาขาลำปาง 8 01R 367 ม.9 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 084-3872014
   48 บริษัทโอลิมปัส ออยส์ จำกัด สาขาลำปาง 8  367 ม.9 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 084-3872014
   49 บริษัท อนันตาอินดัสทรี (2004) จำกัด 545 ม.3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 098-7478266
   50 สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง  จำกัด 285  ม.8 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 098-9254161
   51 หจก.ศักดิ์นภา  ปิโตรเลียม 165 ม.5 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 094-8879879
   52 หจก.เกาะคาการปิโตรเลียม 407/1 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา 054-281407
   53 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด 19 ม.4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา 054-281256
   54 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด 133 ม.4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา 081-3090670
   55 หจก.ลำปางศรีทองบริการ 333 ม.1 ต.ศาลา อ.เกาะคา  054-281891
   56 หจก.ลำปางศรีทอง 1995 132 ม.4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา 054-328288
   57 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเกาะคา 08C 437 ม.2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 061-4197407
   58 บริษัท ภัตรานครเขลางค์ ปิโตรเลียม จำกัด 415 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 063-1563671,054-010260
   59 สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด 140 ม.5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 054-830694,0896378200
   60 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเกาะคา 2 01K 293 ม.4 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 065-5261214
   61 หจก.โป่งข่ามแก๊ส 53/4 ม.5 ต.แม่ปะ อ.เถิน 054-292433
   62 หจก.เถิน-นภา 77 ม.7 ถ.สายเอเชีย ต.เถินบุรี อ.เถิน 054-214008
   63 คุณซัว  มะโนสร้อย 199/1 ม.8 ถ.เถิน - ทุ่งเสลี่ยม ต.เวียงมอก อ.เถิน 054-241683
   64 นายกิติศักดิ์ ภูมิภู 143/2 ม.3 ต.ล้อมแรด อ.เถิน 084-3785195
   65 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น (สาขาเถิน) 662 123 ม.12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน 085-6617175
   66 บ. ธ.1994 ปิโตรเลียม 163/2 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน 054-244030,081-4380269
   67 บ.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาเถิน 2597) 119 ม.9 ต.เถินบุรี อ.เถิน  061-4109433
   68 บ.โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (สาขาเถิน 2) 119 ม.9 ต.เถินบุรี อ.เถิน  061-4109433
   69 เอสโซ่ ปางอ้า 39/1 หมู่ 4  ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 089-2626908
   70 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น สาขาเถิน 3 83H 157 หมู่ 12  ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 065-5028298
   71 หจก.ทรัพย์เจริญออยล์ 50 ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 088-8892255
   72 บริษัท วังทิพย์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 50/1 ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 081-8283729
   73 หจก.ทรัพย์เจริญออยล์  สาขา 1 197  ม.5 ต.แม่ปะ  อ.เถิน จ.ลำปาง 083-5189852
   74 หจก.พงศ์ศิษฎ์ปิโตรเลียม 173 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.ปงเตา อ.งาว 054-365592
   75 หจก.ภคพร  ปิโตรเลียม สาขา 1 152 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.หลวงใต้ อ.งาว 054-329450
   76 บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด  สาขา 1 109/1  ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.งาว 054-217767
   77 หสน.จิตเจริญ 125 ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว 054-261075
   78 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขางาว 249) 155 ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว  082-5990877, 054-329459
   79 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขางาว 2 07c) 190 ม.2 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง 061-4197595
   80 บจก.สุขสำราญปิโตรเลียม 151 ม.2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 088-2609661
   81 บจก.ซิตตี้กรุ๊ปแอดงาว 198 ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 093-2797781
   82 บริษัท เจ.เค.อาร์. สตาร์ออยล์ จำกัด 95/1 ม.1 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 054-329123
   83 ส.รุ่งเรืองปิโตรเลียม โดย น.ส.สุเรลัย สูงขาว 151 ม.13 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 081-2874209,095-3292891
   84 ร้านสมบูรณ์บริการ โดย นายสมบูรณ์ สูงขาว 169 ม.3 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ 081-9610905
   85 ผาช่อปิโตรเลียม  129 ม.1 ถ.แจ้ห่ม-วังเหนือ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 081-3669470
   86 หจก. วังเหนือปิโตรเลียม 375 ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ 093-2871000  065-9452526
   87 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สาขาวังเหนือ 63B) 126 ม.10 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 063-2653431
   88 ประดิษฐบริการ 30 บ.ทุ่งวังทอง ม.12 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 083-3219609,098-7853437
   89 นายอนุชาติ  กาวิน 50 บ.ทุ่งห้า ม.8 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 084-8083066
   90 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด 91/1 ม.11 ถ.เสริมงาม-ลี้ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม 054-286020
   91 หจก.บัวตากรุ๊ป 136 ม.2 ถ.เสริมงาม-เกาะคา ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม 054-286359, 081-9501731
   92 หจก.ไชยารุ่งเรืองปิโตรเลียม 399 ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 080-1236646,082-1897471
   93 หจก.เอกพลปิโตรเลียม 245 ม.5 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 054-271479
   94 คุณเทียมจันทร์  ทีเก่ง 190 ม.6 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม  054-833059, 089-2667626
   95 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด 282 ม.8 ต.แจ้ห่ม-วังเหนือ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม 054-271462
   96 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด 213 ม.1 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 054-271935
   97 บริษัทปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาแจ้ห่ม 328) 148 ม.10 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  092-2469034
   98 บริษัทปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาแจ้ห่ม2 980) 157 ม.10 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  081-8469830
   99 หจก.สันติภาพซิตี้ออยล์ 67 ม.13 ต.สมัย อ.สบปราบ 085-7093391
  100 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด 28 ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ อ.สบปราบ 054-296110, 054-344637
  101 นางแสงเวียน ทินวัง  "ปิยพาณิชย์" 16 ม.3 ต.สมัย อ.สบปราบ 084-8067849
  102 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น(สาขาสบปราบ 695) 105 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 081-8092746
  103 บริษัท ซี เอส 2018 ออยล์ จำกัด 106 หมู่ 1 ต.แม่กั๊วะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 054-260235
  104 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 333 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 054-260235
  105 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  (คลังน้ำมันนครลำปาง) 333 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 02-2626000
  106 บริษัท เจ.เค.อาร์. สตาร์ออยล์ จำกัด สาขา 1 149 ม.15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ  065-2599798
  107 หจก.ทองพชร 144 ม.8 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 081-8181012, 080-1243641
  108 หจก.รุ่งนภาออยล์แอนด์ทรานสปอร์ต 167/1 ม.3 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร 054-343594
  109 บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จำกัด 198 ม.8 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร 054-269043
  110 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด 141 ม.1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 054-339170
  111 หจก.พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส  (สำนักงานใหญ่) 230 ม.13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 088-2684153
  112 หจก.พี แอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส  (สาขา 1) 239 ม.1 ตปงยางคก อ.ห้างฉัตร 054-338783,088-2684153
  113 บริษัท ซัสโก จำกัด (มหาชน)สาขาปงยางคก 205ม. 2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 054-382833
  114 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาห้างฉัตร175) 99 ม.9 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 085-6617106
  115 หจก.พี แอนด์ เอฟ แก็ส เซอร์วิส สาขา 2 230 ม.13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 088-2684153
  116 ไชยสุวรรณบริการ 443 ม.3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 082-1948392
  117 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาห้างฉัตร 2 89) 230 ม.13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 065-5241987
  118 นายวัชรพงษ์ สันเทพ (ณัฐพงศ์บริการ) 18 ม.3 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 081-9505433
  119 นางสายพิน ใจคำต๋า 204 บ.สันกำแพงใต้ ม.14 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 081-1795018
  120 แสงทองบริการ 59/4 บ.เวียงใต้ ม.2 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 089-9509957
  121 ร้านนาโน 280 ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 064-3398933
  122 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด 571/1 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 054-340178
  123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มป่าเหมือด แม่โจ้สายเก่า 369 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 903194341
  124 นายคำตัน  บุญเฮียง (หจก.คำตันเซอร์วิส) 31 ม.8 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 087-1886539
  125 นายเชาว์ฤทธิ์  กันทะวงศ์ 129 ม.7 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน 850330845
  126 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด 11/1 ม.3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ  054-010114
  127 หจก.ณิชพนธ์ปิโตรเลียม 141/1 ม.7 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ 088-4307278
  128 หจก.เทียนเจริญปิโตรเลียม 286 ม.3 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ 054-331204
  129 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาแม่ทะ085) 126/4 ม.5 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 061-4106686
  130 พีบีออยล์ 140/2 ม.5 บ้านบอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 087-6605673
  131 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สาขาแม่ทะ 2 88B) 3/2 ม.1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 061-4211632
  132 หจก.พีพี.ออยล์219 219 ม.3 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 086-9218799
  133 หจก.ตันติกรเจริญปิโตรเลียม 127 ม.6 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 090-9483250
  134 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด 132 ม.2 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 054-299023
  135 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สาขาแม่พริก 1 63E) 316/2 ม.3 ต.แม่ปุ อ.แม่แม่พริก จ.ลำปาง 063-1975647