ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของ อบจ.ลำปาง

ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

 

J_Page_1.jpgJ_Page_2.jpg