พันธกิจ/ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

mission

พันธกิจที่   1   “ประชาเปี่ยมสุข”

                 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสวัสดิการถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปาง

พันธกิจที่   2            “เศรษฐกิจดีทั่ว”

                 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

พันธกิจที่   3            “บริการเท่าเทียม”

                  ให้บริการสาธารณะประโยชน์ที่ดี แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

พันธกิจที่   4            “ลำปางน่าอยู่”

                 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

พันธกิจที่   5            “อบจ.เข้มแข็ง” พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ยั่งยืนและเปี่ยมสุข

 

 

ค่านิยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ เปี่ยมจิตอาสา รุกงานพัฒนา ปวงประชามีสุข”

value

ความหมายของ อักษรย่อ ในค่านิยม “HAPPY”

 

Honesty :   ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และมีความประพฤติชอบ

Achievement :  มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การทุ่มเทศักยภาพของตนเองเพื่อให้งานที่ทำสำเร็จลงได้ ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม อบจ.ลำปาง

Public-Mindfulness : เปี่ยมจิตอาสา หมายถึง การกระทำที่เต็มใจในการตระหนักรู้ คำนึงถึงส่วนรวม มีความพร้อม ปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการใช้และการรักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมในทุกระดับ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม

Proactive Work :  รุกงานพัฒนา หมายถึง การทำงานของคนที่ชอบคิด ชอบวางแผน จัดการและเตรียมการทุกอย่าง พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

Yield :  ปวงประชามีสุข หมายถึง กิจกรรม แผนงาน โครงการต่างๆ ของ อบจ. ช่วยส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand