กรุณาคลิกเลือกช่องทางในการติดต่อ (ที่รูปภาพ)

            warning

           หรือ Scan QR Code  ด้านล่าง ด้วยโปรแกรม LINE เพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บนสมาร์ทโฟน...

                                       QR code LP LAO

    กรุณาคลิกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการฯ (ที่รูปภาพ)

          1Banner Ans form