ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562

law62.png

pdf lnd thumb