สถิติผู้มาใช้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563

 

pdf lnd thumb