ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

pdf lnd thumb