5151253.png

 

นายก " ตวงรัตน์ "  เยี่ยมให้กำลังใจค่าย ribotic camp ภายใต้ โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

          นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจค่าย ribotic camp ภายใต้ โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง             ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ คณะหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงานด้วย

            ศตวรรษที่ ๒๑ ถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ ด้าน ที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุน ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยได้กำหนดแผนให้มีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ทำให้ในปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการนำเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานของมนุษย์ในงานที่มีลักษณะอันตราย หรือแม้แต่ในบ้านเรือน ก็ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างแพร่หลาย
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ : Robotic Camp” ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้แก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง กระตุ้นให้เกิดการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ต่อไป.

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ

สื่อ : ชิตชนะ ขัติยะ
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand