Business_News_15.png

องค์การบริหรส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง(Coding) พื้นฐาน"ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง" ณ หอประชุมดอนเปียง โรงเรียนวอแก้ววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

มื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง(Coding) พื้นฐาน"ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง" กล่าวรายงานโดยนายบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนโรงเรียนวอแก้ววิทยาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเขียนโค้ดดิ้ง(Coding) พื้นฐาน เกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างเป็นเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้แบ่งเป็น 11 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 AFIOU Coding
ฐานที่ 2 นาว ม่อน ผจญภัย
ฐานที่ 3 ตามสั่ง ไม่ตามใจ
ฐานที่ 4 Loop dance
ฐานที่ 5 TANGRAM (แทนแกรม)
ฐานที่ 6 ถอดเลขได้รูป
ฐานที่ 7 Bingo Coding
ฐานที่ 8 AR พาเพลิน
ฐานที่ 9 จรวจหรรษา
ฐานที่10 รถพลังงานยาง
ฐานที่11 ตามล่าหาคำศัพท์
ฐานที่ 12 lab กริ๊ง
และกิจกรรมการสอนออกแบบการเขียนโค้ดดิ้งพื้นฐานและเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ และโครงการสอน IOT
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูลตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายงานการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, นายณัฐพล แก้วอุดร ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ,นายภานุเดช พลทิพย์ ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ และนายนพรัตน์ สวยฉลาด
ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า200 คน ประกอบด้วยนักเรียน ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา,โรงเรียนบ้านทุ่งหก, โรงเรียนวัดทุ่งโจ้, โรงเรียนบ้านสบค่อม, โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา, โรงเรียนวัดค่ากลาง, โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย, โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ธาวจำนวน ,นักศึกษามหาลัยราชภัฏลำปาง, บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯอบจ.ลำปางและโรงเรียนวอแก้ววิทยา
 
 
ข่าว :  นางสาวรุ่งเรือง ขันธิมา
ภาพ :นางเตือนใจ ภักดีวงศ์
สื่อ : นายชิตชนะ ขัติยะ
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand