141654.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566
     วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
 
141643.jpg  141646.jpg  141645.jpg
ภาพ : จักรพงษ์ กาวงศ์
ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง