วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางอาลัย แก้วบุญปัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะจากเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะฯเป็นวิทยากร

     ทั้งนี้ นายธัญพัฒน์ สุวรรณรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสะบ้าย้อย ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแบบอย่างของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะของท้องถิ่น

     ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

 

                           

 

                                       

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao