ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

      เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 กองช่าง อบจ.ลำปางได้ดำเนินการปูยางแอสฟัลท์บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งก่อนหน้าเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ได้สำรวจสภาพในบริเวณดังเกล่าว

โดยพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา เป็นหนึ่งในกำหนดการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 16.00-16.30 น. พร้อมพบปะกับประชาชน

     ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบจ.ลำปางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จึงดำเนินการปูยางแอสฟัลท์เพื่อรับการมาเยือนของคณะรัฐมนตรีรวมทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาแวะมาสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้มีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาภาค ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ( กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

       

         à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้ง  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้ง   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

 

ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao