DSC_9295.JPG

อบจ.ลำปาง ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ลำปาง

                    DSC_9300.JPG     DSC_9303.JPG    DSC_9292.JPG     DSC_9279.JPG

                                              DSC_9290.JPG      DSC_9287.JPG      DSC_9281.JPG   

 

ภาพ : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao