1107099.jpg

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 อบจ.ลำปางจัดงานแถลงข่าว Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาลำปาง ผู้แถลงข่าวประกอบด้วย นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายภัทรพงศ์ เถายศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบจ.ลำปาง และนายเจริญศักดิ์ ดีแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

การจัดงาน Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ อบจ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งในปี พ.ศ.2561 เป็นปีครบรอบ 150 ปีของการเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ นับเป็นจุดเริ่มต้นและสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ในเมืองไทย

สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับ การบรรยายพิเศษโดยนักดาราศาสตร์ชั้นนำของประเทศ "คราส" LIVE EXHIBITION ครั้งแรกของลำปาง , นิทรรศการ 150 ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ, มหกรรมโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่, นิทรรศการวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ , นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ , การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการ      ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาทีมตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ , การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุขนาดเล็ก ฯลฯ

1107098.jpg

                                                                   1107093.jpg          1107094.jpg 

         1107102.jpg     1107103.jpg    1107100.jpg    1107101.jpg

                       1107095.jpg      1107096.jpg     1107097.jpg