15568.jpg

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. อบจ.ลำปาง ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจ.ลำปาง จัดพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีพิธีพระราชทานผ้าผูกคอพระราชทาน และการมอบวุฒิบัตร ทะเบียนรุ่นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เสริมสร้างความรักความสามัคคีต่อกัน โดยการร่วมเป็นอาสาสมัครลูกเสือชาวบ้านใหม่ของจังหวัดลำปาง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่่ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์.

                        15563.jpg             15567.jpg        006105191.JPG

         15565.jpg    00002.jpg    001856101.jpg     1905611.JPG