1055.jpg

“อโรคยา ปรมาลาภา ...ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” 
คำกล่าวที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การมีสุขภาพดี มีค่ามากกว่าการมีเงินทอง เพราะแม้ว่าจะมีเงินมากมายก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และมีพันธกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่น เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และพันธกิจด้านการอนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนจังหวัดลำปาง

ทั้งสองพันธกิจมีความเชื่อมโยง เกี่ยวพันกับการพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เคยโด่งดังและได้รับความนิยมในอดีตกลับคืนมาให้อยู่ในใจของประชาชน

#โดยมุ่งเน้นให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่แห่งความสุขของทุกคน

จากความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงอาณาบริเวณมาอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด เพิ่มแสงสว่าง ฯลฯ

ล่าสุด...ได้จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุดใหญ่ มาให้บริการนักรักสุขภาพภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง รวมทั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่นชุดใหม่เพื่อให้บุตรหลานได้เพลิดเพลินและออกกำลังกาย

สำหรับเครื่องออกกำลังกายชุดใหม่ที่ติดตั้งประกอบด้วย 
1.เครื่องวิ่งล้อถ่วง 
2.เครื่องบริหารเอว และสะโพก
3.เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก 
4.เครื่องซิทอัพและนวดหลัง 
5.จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก 
6.เครื่องบริหารขา น่อง ข้อเท้าแบบสปริง 
7.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลำตัว ขา ลำตัว 
8.เครื่องชุดบาร์เดี่ยวและบาร์คู่ 
9.กระสอบทราย 
10.อุปกรณ์ห่วงโหน

โดยเครื่องออกกำลังกายจะสร้างความสนุกเพลิดเพลิน ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ทำให้ช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ เพิ่มชั่วโมงแห่งความสุข นอกเหนือจากการวิ่งจ๊อกกิ้ง หรือการปั่นจักรยานรอบสวนสาธารณะหนองกระทิง

นอกจากอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายของผู้ใหญ่แล้ว ยังมีอุปกรณ์สำหรับน้อง ๆ หนู ๆ ด้วย เป็นอุปกรณ์สนามเด็กเล่นแบบพลาลสติกกลางแจ้งชุดโดมคู่ สไลเดอร์ 3 ราง จำนวน 3 ชุด ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็ก

#นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิงเพื่อประโยชน์และความสุขของทุกคน

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่ดี

                         1052.jpg   1053.jpg   1054.jpg    1056.jpg

                                                                                           1057.jpg