28472087_2051292138244352_1466478375190134784_n.jpg

ขอเชิญนักปั่นจักรยาน ร่วม"โครงการลำปางเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี"

วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 ร่วมปั่นไหว้พระ 
START ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางพบกับกิจกรรมปั่นในรูปแบบ Bike Rallyรับจำนวนจำกัดเพียง 350 ท่าน

....ฟรีตลอดงาน....#รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป....ทางเว็บไซด์ อบจ.ลำปาง www.lp-pao.go.th

"โครงการลำปางเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี" จัดโดย สสส. ร่วมกับ อบจ.ลำปาง