26025924_1954091827964384_9132747504813961358_o.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5
นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 โดยมีนายไพโรจน์ โลห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ สนามกลางจังหวัดลำปาง

26026094_1954085957964971_6174144326207154123_o.jpg 26170572_1954086277964939_7414559207076399164_o.jpg

26023988_1954086461298254_7446047376793489870_o.jpg 26025724_1954091784631055_7115008474806160213_o.jpg 26116106_1954091834631050_3855253154757048983_o.jpg26000979_1954086381298262_5865827395266205735_n.jpg26025859_1954091937964373_4217597646362794258_o.jpg