IMG_1260.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดนาปราบ หมู่ 3 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

IMG_1275.jpg IMG_1247.jpg IMG_1393.jpgIMG_1374.jpg IMG_1389.jpg IMG_1264.jpgIMG_1443.jpg IMG_1488.jpg