i0411601.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมงาน "ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2560”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ร่วมพิธีเปิดงาน "ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2560” โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ บริเวณท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย

i0411603.jpg i0411602.jpg

โอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ส่ง “สะเปาน้ำ” เข้าประกวดแข่งขัน ซึ่งการประกวดสะเปาน้ำในปีนี้มีจำนวน 12 สะเปา โดยขบวนสะเปาได้ลอยผ่านลำน้ำแม่น้ำวัง ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึง บริเวณเหนือเขื่อนยาง สะพานแขวนท่าน้ำสิงห์ชัย หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอชมขบวนสะเปาตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำวัง

i0411605.jpg i0411604.jpg

ประเพณีล่องสะเปาของชาวลำปาง มีความเชื่อว่า การล่องสะเปาะนั้น เป็นการขอขมาต่อแม่น้ำคงคา บูชาพระนารายณ์ที่รักษาแม่น้ำคงคาตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ การบูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐ์ ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทา เป็นการลอยเคราะห์หรือปล่อยเคราะห์ และเป็นการลอยเพื่อส่งของแก่บรรพบุรุษ ตามคติความเชื่อของคนโบราณ ในสมัยต่อมาประชาชนยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันจนทุกวันนี้ ร่วมถึงการล่องสะเปา เพื่ออธิษฐาน หรือทำกระทงแล้วก็ไปลอยในแม่น้ำ และอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา

ชมภาพเพิ่มเติมทาง FACEBOOK อบจ.ลำปาง https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1880391642001070