22712390_1860691787304389_2151466914445575474_o.jpg

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

 

วันที่ 23 ตุลาคม  นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สนามศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

 

22713549_1860695830637318_3893812827329613694_o.jpg 22712144_1860695617304006_7254958575562404465_o.jpg22553173_1860697617303806_1345026700355085380_o.jpg 22712605_1860698303970404_3535822254333905953_o.jpg

 

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"