322547330_565099945063856_3158571649351343127_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565
     วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยกองสาธารณสุขได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง
     โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 5.9 พิจารณาอนุมัติการสนับสนุน งบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 จำนวน 7 ราย โดยในที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติ
 
322192582_5873044602762005_1521961036097031723_n.jpg  322614693_485295943743453_7875958456005925386_n.jpg  322569589_889669275498515_3074048023184536182_n.jpg
322241201_6128157910541234_93315614175146029_n.jpg  322216656_1253167378569174_2187819837854765498_n.jpg  322186903_850050689602659_165598049988677056_n.jpg
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง