i0709601.jpg

          วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง โดยนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างแท้จริง และเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดลำปางไปแข่งขันในระดับประเทศ

i0709602.jpg

          งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยทางโรงเรียนฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรืองานหัตถกรรมที่หลากหลาย โอกาสนี้ นายทองดี ได้มอบงบประมาณจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน.

i0709605.jpg i0709604.jpgi0709603.jpg

ชมภาพ/VDO เพิ่มเติมทาง
FACEBOOK   :  https://www.facebook.com/pg/lampangPAO/photos/?tab=album&album_id=1802777756429126

YOUTUBE      : https://www.youtube.com/watch?v=7gbwPNNu5t8