306748946_453385833483402_6089691745895680590_n.jpg
 
โครงการงานสาธารณสุข อบรมและศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2 (วันสุดท้าย) ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
     วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะศึกษาดูงานรับฟังบรรยาย หัวข้อ"การจัดการดูแลผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน" วิทยากรโดยนางปาลิดา เศวตประสาธน์ ข้าราชการบำนาญ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ และฟังบรรยายในหัวข้อ "บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข กับการดูแลผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" วิทยากรโดยนายวิเชียร ศักดิ์เจริญ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุเมธ คณทา รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายธรรมบาล ฉิมพลี รองปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ทม.มาบตาพุด ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ตึก M) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 
306774114_453385843483401_3296417666326719037_n.jpg  306915600_453385873483398_8553166616329072349_n.jpg  306841872_453386046816714_3932789050190340369_n.jpg
306627817_453385976816721_5164242697042696951_n.jpg  306972932_453386070150045_3629802685895075475_n.jpg  306946960_453385966816722_3141308645024230011_n.jpg
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel