306338240_451949970293655_4658465780060715187_n.jpg
 
โครงการงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (รุ่นที่ 2)
     วันที่ 12 กันยายน 2565 คณะศึกษาดูงานเดินทางถึงจังหวัดปราจีนบุรี รับฟังบรรยายหัวข้อ “อนุรักษ์ภูมิปัญญา พึ่งพิงตนเอง” ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์บริการเรียนรู้สมุนไพร แยกมาจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ดำเนินการภายใต้แนวคิดพึ่งตนเอง อนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม วิทยากรโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) คุณณิชนันท์ ปุ่มเพชร และให้ความรู้ด้านการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน วิธีปลูก และดูแลรักษา การปลูกพืชสมุนไพรต้านโรคร้าย รวมถึงการพึ่งพิงตนเอง สามารถดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพร อาทิ เช่น กินอาหารเป็นยา
และศึกษาดูงาน โซนที่ 1 พิพิธภัณฑ์หมอไทย เรือนหมอพลอย (หมอหลวงรัชกาลที่ 5) ตามแนวคิดบ้านเป็นยา สมุนไพรที่สร้างความสมดุลให้กับธาตุทั้งสี่ของร่างกาย และโซนที่ 2 สวนสมุนไพร มีการจัดสวนสมุนไพรเรียนรู้ตามกลุ่ม/อาการ สมุนไพรสีต่าง ๆ มีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิด และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 
306855297_451950006960318_5551162933983790334_n.jpg  306613806_451950170293635_8548915325697254358_n.jpg  306597053_451950116960307_8617228778545319698_n.jpg
306394507_451949923626993_8733543969620045368_n.jpg  306471702_451950276960291_3346534173266778398_n.jpg  306548185_451950160293636_5702582284007283916_n.jpg
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel