306157004_451384537016865_8748374801631671704_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง เติมความรู้จัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียน
     วันที่​ 10-11 กันยายน​ 2565 ​อบจ.ลำปางดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565​ หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิ
ภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียน/อุทธรณ์ และข้อสังเกตหรือการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการอบรม​รุ่นที่ 2 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง​ โดยมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้ารับการฝึกอบรม และคณะตรวจสอบภายในของอปท.
ภายในจังหวัดลำปางร่วมสังเกต
การณ์​
     ในวันนี้​ 11 กันยายน​ นายบรรพต พงษ์ปวง​ วิศวกรชำนาญการ​ นายหฤษฏ์ คันทะรักษา​ และนายธีรกานต์ ธรรมกิติ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ​ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน​ ร่วมบรรยายในหัวข้อ​หลักเกณฑ์​ และมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการเงิน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และเทคนิคการตรวจสอบงานก่อสร้าง
 
306267619_451384450350207_7031666058759734877_n.jpg  306543490_451383733683612_7247660713508794989_n.jpg  306657600_451384497016869_8390871570836950635_n.jpg
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel