306144521_450492310439421_3811753146433293966_n.jpg
 
     วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทรนายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน" ชนิดกีฬาวู้ดบอล" ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายภัทรพงศ์ เถายศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
โอกาสนี้ นายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 3 และชมรมวู้ดบอลอำเภอเกาะคา ประกอบด้วย นายประชั้น จักรบุญมา ประธานชมรมวู้ดบอลอำเภอเกาะคา นายนิกร พรมแสน พ.ต.ท เทิดศักดิ์ ดวงเขต นายธวัช อานนท์ รองประธานชมรมวู้ดบอลอำเภอเกาะคา นายเสรี สีสวัสดิ์ เลขานุการฯ ร่วมในพิธีเปิด
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน "ชนิดกีฬาวู้ดบอล" ประจำปี 2565 ซึ่งกีฬาวู้ดบอลถือเป็นกีฬาทางเลือกสำหรับผู้สนใจที่จะนำมาเล่นออกกำลังกายหรือแข่งขัน ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่เล่นง่ายแต่ได้รับความสนุกสนานทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสมาธิ และอุปกรณ์มีราคาไม่แพงมาก สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างเจตคติที่ดี ต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
จัดอบรมในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน
     การจัดโครงการอบรมฯ ได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาวู้ดบอล อ.เกาะคา จ.ลำปางสนับสนุนวิทยากร และสมาคมกู้ภัยเกาะคาลำปางสนับสนุนด้านการพยาบาล
 
306001332_450492643772721_3486217236993888290_n.jpg  306312646_450492883772697_5851954568960089490_n.jpg  305993748_450492550439397_3984175116102621550_n.jpg
306398839_450492950439357_1845161913931845059_n.jpg  305839262_450554363766549_96466760076259873_n.jpg  305847858_450554323766553_7512728490293590159_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel