296921876_422842139871105_5016419657464496959_n.jpg

                 #องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ขอเชิญร่วมงาน "Science Park Variety" โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อบจ.ลำปาง 💡🧪
🤩🥳 พบกับกิจกรรมบนเวทีมากมาย.. สนุกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม การประกวด/แข่งขัน นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ เครื่องบินเล็ก และอากาศยานไร้คนขับ ฯลฯ
*** ถ่ายทอดสด..บรรยากาศและกิจกรรมภายในงานพร้อมรับชมโชว์สุดอลังการณ์หลากหลายบนเวทีกลาง ผ่านช่องทางการรับชมเพจ
 
 
ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel