📌วันอาทิตย์​ที่ 31​ กรกฎาคม 2565​ อบจ.ลำปาง​นำคณะศึกษาดูงานโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2​ ศึกษา​ดูงาน​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนป่าริมธาร​ โคก หนอง นา โมเดล​ บ้านดอนกอก หมู่ที่​ 8 ต.นาเริก​อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี​ ​ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบจังหวัดชลบุรี​ ปี​ 2565​
♦️นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ อ.เมืองลำปาง เขต 5
♦️นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ อ.แจ้ห่ม เขต 1
♦️นาย​พงษ์​พันธ์​ กุญชร อ.แจ้ห่ม เขต 2​ ร่วมศึกษา​ดูงาน
♦️โดยดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนป่าริมธารได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "#การนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาสู่ชุมชน"
- การน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการออกแบบ โคก หนอง นา​ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
- การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- แนวคิดและวิธีการรวมกลุ่มจากหลากหลายอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
📌พร้อมทั้งนำศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้​ อาทิ ฐานการปลูกพืชสมุนไพร​ ฐานกสิกรรมธรรมชาติ ฐานไก่สวยงาม ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ออร์แกนิค ฐานคนหัวเห็ด​ ฐานคนเอาถ่าน
ฐานคนรักษ์กัญ เป็นต้น
📌ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมธาร #ทำการเกษตรผสมผสานตามทฤษฎีใหม่แนวกสิกรรมธรรมชาติใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเป็นเสมือน​ #supermarketที่มีคลังอาหารของโปรด
📌การ​ศึกษา​ดูงาน​ครั้งนี้​ได้รับ​ความสนใจ​จาก​คณะฯ​ เป็นอย่าง​ดี​ โดยมีการสอบถามวิทยากร​ อาทิ​ #วิธีการเลี้ยงแหนแดง#การเลี้ยงไก่#การทำน้ำส้มควันไม้#การปลูกกัญชา​ ฯลฯ​ เพื่อนำความรู้​ที่ได้​ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม​ เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มพูน​รายได้ให้ครอบครัว​ และสามารถ​ถ่ายทอด​ความรู้​สู่ชุมชน เพื่อร่วมกัน​พัฒนา​พื้นที่​ของตนให้​มีความสุข​ อย่าง​พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ต่อไป.
 
296869460_422747303213922_4129712940445492384_n.jpg    296867013_422745423214110_8822776579619524155_n.jpg  296883307_422745756547410_378688009456392022_n.jpg  
 
296484279_422747769880542_4398275887574825814_n.jpg  296736173_422745649880754_6662400914601355713_n.jpg  296800671_422745546547431_2825793900544621977_n.jpg
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel