296241659_420065503482102_1218637872839679532_n.jpg
 
อบจ.ลำปาง ประชุมหารือเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปาง
        วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมศักดิ์ ทิบุญ ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางพร้อมคณะ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง
        เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยจัดให้มีการประกวดกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด/ กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ/ การจัดนิทรรศการโชว์ผลงานและนวัตกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน/ กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ปัญหาความท้าทาย และแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชน ภายใต้สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ของจังหวัดลำปาง"
 
296003217_420065506815435_1365016908541775285_n.jpg  296162586_420065486815437_5779968628052762536_n.jpg  296227994_420065736815412_7488916600525295329_n.jpg
 
295982407_420065643482088_6149864767386539991_n.jpg  296213591_420065466815439_3368327651733972454_n.jpg
                                                                                                                                                                                                                                           ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel