IMG_0637.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนลำปาง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนลำปาง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปางได้ให้ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ช่อดอกธรรมรักษา) ให้แก่จิตอาสา ภาคเอกสน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งมีกำหนดการจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 โดยโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ประชาชนชาวลำปางมีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ช่อดอกธรรมรักษา) (ดอกดารารัตน์) ให้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางเพื่อเตรียมไว้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง โอกาสนี้นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวลำปางที่เข้ารับการอบรม ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ช่อดอกธรรมรักษา) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

IMG_0605.jpg

 IMG_0583.jpg IMG_0606.jpg

IMG_0608.jpg IMG_0671.jpg IMG_0669.jpg

IMG_0614.jpg IMG_0622.jpg IMG_0629.jpg

IMG_0621.jpg