19983379_1731314306908805_2479090317041426311_o.jpg

อบจ.ลำปางต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ( ท้องฟ้าจำลอง ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งรับชมท้องฟ้าจำลองและภาพยนตร์ด้านดาราศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ( ท้องฟ้าจำลอง ) ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ปรับระบบฉายภาพยนตร์และเนื้อหาใหม่เพื่อความทันสมัย พร้อมเปิดรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เปิดโลกทัศน์สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ( ท้องฟ้าจำลอง ) มาเป็นเวลานานเกือบ 10 ปี ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนเป็นจำนวนมากนั้น ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบฉายภาพยนตร์และข้อมูลเนื้อหาเพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหมด 5 เรื่อง แต่ละเรื่องใช้เวลาในการรับชมประมาณ 10 นาที โดยมีเรื่องราวที่น่าสนใจประกอบด้วย 1. ระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือก 2. โลก 3. ดาวอังคาร 4. ดาวพฤหัส 5. ดาวเสาร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ( ท้องฟ้าจำลอง ) เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ช่วยเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สถาบันการศึกษา หรือผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าชม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 054-237674 หรือ 081-0309644 หรือติดต่อผ่านทาง : เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.ลำปาง

19983358_1731314660242103_9199536505503294797_o.jpg 20023971_1731314296908806_3086658418524619648_o.jpg

19956743_1731314286908807_796584808030202931_o.jpg