18954705_1681122631927973_7803519120919860573_o.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ณ ห้างบิ๊กซีลำปาง

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจากนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เปิดให้บริการประชาชน โดยเปิดให้ยื่นชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาษีน้ำมัน ยาสูบ ค่าธรรมเนียมโรงแรม รวมทั้งเปิดให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง

ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปางตามแนวทางการรับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และได้สมัครเข้ารับรองมาตรฐานฯประจำปี พ.ศ.2560 จึงต้องเข้ารับการตรวจประเมินดังกล่าว.

18953618_1681122735261296_2154708101039836812_o.jpg  18954867_1681122648594638_6017116888955623845_o.jpg