18920385_1668399169866986_3484797866050854077_n.jpg

อบจ.ลำปาง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการค้ายาสูบในเขตพื้นที่ อ.เถิน และ อ.แม่พริก

อบจ.ลำปาง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการค้ายาสูบในเขตพื้นที่ อ.เถิน และ อ.แม่พริก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายทวี ศรีวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจากสถานการค้ายาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าร่วมในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน ชั้น 2

โครงการฝึกอบรม/สัมมนาพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจากสถานการค้ายาสูบฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการค้ายาสูบ เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาสูบ และการการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง โดยรับฟังการบรรยายจาก นายบุญเสริม จันทร์กันธะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

โอกาสนี้ พ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่พริก กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม.

18740171_1668399236533646_8882868321708368168_n.jpg 18920289_1668399543200282_8856948374509838774_n.jpg

18740401_1668399269866976_2360972577531170247_n.jpg