136170041_5238214376218763_5836265649989999118_o.jpg
 
ประชาชนออกกำลังกายในสวนสาธารณะหนองกระทิง 347 คน ไม่พบผู้เสี่ยง COVID-19
     ผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนผู้ใช้บริการออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ในช่วงเวลาประมาณ 16.00-20.00 น. ณ จุดคัดกรอง หรือบริเวณลานจอดรถ มีผู้มาใช้บริการจำนวน 347 คน ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
เพื่อปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปใช้บริการภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ปฏิบัติตนดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2.ล้างมือบ่อย ๆ
3.เว้นระยะห่าง
4.พกเจลแอลกอฮอล์หรือทิชชู่เปียก
5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อม
6.ลดกีฬาประเภททีม
7.งดรวมกลุ่มพูดคุยกัน
8.ผู้ที่มีไข้ ไอ หรือเป็นหวัด งดใช้สวนสาธารณะ
136142913_5238214359552098_3162618825171913410_o.jpg  136074242_5238214412885426_1627725143104261878_o.jpg  135518672_5238214779552056_7417898281322566663_o.jpg
256314.jpg  256362.jpg  256358.jpg
 
ภาพ : กองกิจฯ
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel