134635598_5233904569983077_500871937947492726_o.jpg
 
อบจ.ลำปางรายงานผลประชาชนออกกำลังกายในสวนสาธารณะหนองกระทิง 275 คน ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 °C
     ตามที่ อบจ.ลำปางได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกัน COVID-19 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง เมื่อเย็นวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
โดยตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. มีผู้มาใช้บริการภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง จำนวน 275 คน และเมื่อทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
และขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปใช้บริการภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ปฏิบัติตนดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2.ล้างมือบ่อย ๆ
3.เว้นระยะห่าง
4.พกเจลแอลกอฮอล์หรือทิชชู่เปียก
5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อม
6.ลดกีฬาประเภททีม
7.งดรวมกลุ่มพูดคุยกัน
8.ผู้ที่มีไข้ ไอ หรือเป็นหวัด งดใช้สวนสาธารณะ
 
135691543_5233904653316402_1371859724901445264_n.jpg
 
133807166_5233904603316407_7338939848645667447_o.jpg  135119532_5233904693316398_8958227772038372225_o.jpg
ภาพ : กองช่าง
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel