134428273_5230391613667706_3977858368682451107_n.jpg
     วันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสCOVID-19 ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ได้สั่งการให้กำหนดทางเข้า-ออกด้านหน้าสำนักงาน (บริเวณที่สแกนลายนิ้วมือ) เพียงแห่งเดียวเพื่อทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และให้ทุกคน ใส่หน้ากาก 💯 % และสำหรับข้าราชการหรือผู้ที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดได้สังการให้เขียนไทม์ไลน์เพื่อรายงานให้ทราบ
สำหรับประชาชนที่ต้องติดต่อราชการกับ อบจ.ลำปาง ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสำนักงาน และสแกนแอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19
134124837_5230391437001057_919145286609748062_n.jpg  134113140_5230391543667713_2820829602989730190_n.jpg
134115372_5230391440334390_666994682453114991_n.jpg  134476154_5230391420334392_9058510569838575708_n.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel