IMG_5474.JPG

     วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง นำโดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปางเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง.

IMG_5368.JPG   IMG_5476.JPG   IMG_5455.JPG

IMG_5573.JPG  IMG_5599.JPG  IMG_5636.JPG

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล, ศรสวรรค์ ธิมา
ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel