122148020_4904651406241730_8484027117386846787_o.jpg

     เมื่อเวลา 08.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวเพ็ญสิิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี 21 ตุลาคม 2563 พร้อมชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผูู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ.

122051798_4904651742908363_2215502998575999858_o.jpg  122167422_4904651232908414_8068927947065252592_o.jpg  121783002_4904651429575061_5956707084379002690_o.jpg  

122004079_4904651672908370_7365502620233372947_o.jpg  121811496_4904651806241690_3574458179682124962_o.jpg  122214907_4904651069575097_4914346944614294910_o.jpg

ภาพ/ ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel