120896492_4849582251748646_8025110397478892663_o.jpg

     วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีประเด็นสำคัญคือการเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง

สำหรับรายละเอียดหรือความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

120946702_4849582008415337_8507706376042967545_o.jpg  121070130_4849582498415288_8332157991911775597_o.jpg  121056735_4849583201748551_4897337479713970482_o.jpg

121033909_4849583381748533_3862274389248681999_o.jpg  120924106_4849582625081942_859729572854297455_o.jpg  121115683_4849582635081941_7493283433949610896_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel