120902225_4849309228442615_2009919895215493842_o.jpg

     วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีต่อ พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ในโอกาส รับตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ลำปาง

121014836_4849322691774602_6633917477753296867_o.jpg  120999506_4849317385108466_5729024935945271033_o.jpg  121095178_4849317651775106_1161698659323870281_o.jpg

121072997_4849321235108081_2598291856590666719_o.jpg  121097069_4849317581775113_4435759532099784313_o.jpg  121093011_4849322665107938_4730036418894161656_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel