120405568_4805464946160377_992015740424550602_o.jpg

     วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร และประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมรับรายงานตัวและต่อสัญญาจ้าง ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง.

120562246_4805466082826930_8012908512581003944_o.jpg  120458084_4805466199493585_3042600866326069238_o.jpg  120371467_4805465726160299_2175412109218057470_o.jpg

120373744_4805463879493817_7993387711282184528_o.jpg  120567203_4805465826160289_3737706246317260175_o.jpg  120226767_4805465202827018_8088487828688331546_o.jpg

ภาพ/ ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel