120195268_4801309123242626_8046235372250556489_o.jpg

     วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญของผู้บริหาร ตลอดจนประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง

120443046_4801309359909269_581544466060969746_o.jpg  120422103_4801309063242632_9114847688639844757_o.jpg  120221847_4801309149909290_2545483020985332481_o.jpg

120200854_4801308143242724_6441120535915354508_o.jpg  120366399_4801308966575975_8070208258216793439_o.jpg  120373943_4801307339909471_8003623355248803930_o.jpg

ภาพ/ ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel