119568950_4722846804422192_857950295128556190_o.jpg

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ลำปาง นำเจ้าหน้าที่พบปะประชาชนตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยนายวสันต์ ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และนายอภิเดช ศักดิ์ติเดช ผู้ใหญ่บ้านสถานี ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบถังพลาสติกสีขาวที่เจาะรูก้นถังแก่ผู้เข้าอบรมเพื่อใช้คัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน
พร้อมกันนี้ นายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึง แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างถูกวิธี
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชนอย่างแท้จริง.

119476223_4722846851088854_6514171235161616050_o.jpg  119546159_4722846351088904_3362125943627222560_n.jpg  119505425_4722846714422201_5711432373809590277_o.jpg

119132734_4722846831088856_564210939229315266_o.jpg  119450813_4722846567755549_2816070079119330760_o.jpg  119539859_4722846597755546_8209921223973018704_o.jpg

ภาพ/ ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel