IMG_4710.JPG

     วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน โดยนางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ผอ.กองกิจการสภา นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง และนายเจริญ สิทธิวัง นายก อบต.ใหม่พัฒนา กล่าวต้อนรับ
โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ จากวิทยากร นายสุทธิพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ซึ่งมีการทำกิจกรรมตอบคำถามและแจกของรางวัล สร้างความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมมอบถังพลาสติกที่เจาะรูก้นถัง เพื่อลดขยะจากต้นทางเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน.

IMG_4734.JPG  IMG_4666.JPG  IMG_4626.JPG

IMG_4652.JPG   IMG_4727.JPG  IMG_4712.JPG

IMG_4741.JPG  IMG_4750.JPG  IMG_4671.JPG

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel