104495919_4309027652470778_2690242273245237055_o.jpg

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกระทิงมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

83860185_4309026069137603_1668253482949945791_o.jpg  103142237_4309027195804157_2857453742251677510_o.jpg  104492537_4309027015804175_6691099826206833182_o.jpg

สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายของประชาชนโดยทั่วไป ปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปใช้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 500-800 ราย /วัน

ที่สำคัญ...ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดลำปางให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำปาง อบจ.ลำปางจึงมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เพื่อความสุขของทุกคน

104847688_4309026599137550_195014072640223378_o.jpg  104364588_4309025812470962_7662061801107522232_o.jpg  104474886_4309027522470791_8468981102721750398_o.jpg

ภาพ : กองช่าง

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao