83097648_4295405830499627_7761308255469832251_o.jpg

แม้สถานการณ์โควิดในประเทศจะดีขึ้น แต่ก็ห้ามประมาท การ์ดไม่ตก ต้องหมั่นดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

ด้วยความห่วงใยจาก อบจ.ลำปาง

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao