101404889_4253712944668916_2761716111363290942_o.jpg

     วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดอบจ. รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง และนายธีทัติ ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง ร่วมรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยพระมหาจิราวัฒน์ จิรเมธี เจ้าอาวาสวัดแม่สุก ให้ข้อมูลและนำชมพื้นที่บริเวณบ้านแม่สุก ม.1 บ้านสบสุก ม.9 บ้านใหม่สามัคคี ม.6 และบ้านแม่สุกสามัคคี ม.12

โดยนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลําปาง เขต 2 และนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม ร่วมรับฟังปัญหาและสำรวจพื้นที่

อบจ.ลำปางมีอำนาจหน้าที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน จะได้หาแนวทางบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอต่อไป

102291827_4253691744671036_5177448953851200680_o.jpg  101946284_4253714651335412_728259382645282781_o.jpg  103182441_4253713628002181_6543945862565272026_o.jpg

102998781_4253712334668977_7478312619012290869_o.jpg  102906040_4253678731339004_3468377374536956327_o.jpg  102413721_4253713888002155_8658487903175560346_o.jpg

103164701_4253712358002308_646200524313538868_o.jpg  103015561_4253714478002096_6824418951083532298_o.jpg  101946883_4253712344668976_8588412648061066217_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao